23/9/16 #r #ANTI #r8 #rih #riri #robyn #rihanna #rihnavy #robynfenty #rihannanav…

23/9/16 #r #ANTI #r8 #rih #riri #robyn #rihanna #rihnavy #robynfenty #rihannanavi #rihannanavy #rihannadaily #rihannafenty #TagsForLikes #pretty #fenty #navy #navy4life #Newyork #nyc #globalcitizenfestival #rehersals Original on Instagram