New York City Theme Charm Bracelet 7.5 Inch

buy now $13.99 New York City Theme Charm Bracelet 7.5 InchLength: 7.5 InchWhite Gift Box